Menu Close

สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมหารือในประเด็นข้อสั่งการเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประเด็นการมุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลา

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน …

บุคลากร สช.จ.ยะลา ร่วมแต่งกาย ด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองทุกวันอังคารและวันศุกร์ ตามโครงการ “สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำน…

สช.สตูล มอบสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษา ณ อำเภอเมือง และ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 …

รอง ผอ.สช.สตูล ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีต้อนรับนายประหยัด สุขขี เนื่องในโอกาสเข้ารับการดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 …

https://www.pourhauslakewood.com