Menu Close

ประชาสัมพันธ์ สช. จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล ประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานศึกษาพื้นที่ในจังหวัดสตูล

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 น…

สช.จ.ยะลา ลงตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนรัศมีอิสลามวิทยา อ.กรงปินัง จ.ยะลา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เว…

สช.จ.ยะลาได้ตรวจรับงานก่อสร้างสิ่งสร้างประกอบอาคารฯ งานงวดที่1 งานก่อสร้างรั้วสำนักงาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ และงวดที่ 4ก่อสร้างงานโรงจอดรถสำนักงานทั้งหมดแล้วเสร็จ

วันที่ 28 พฤษภา…

สช.จ.ยะลา ลงตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งของโรงเรียนอิสลาฮุดดีนวิทยา ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะะลา จ.ยะลา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เว…

สช.จ.ยะลา ลงตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งของโรงเรียนพิกุลศาสน์วิทยา ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เว…

สช.จ.ยะลา ลงตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งของโรงเรียนอามานะวิทยานุสรณ์ ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เว…

สช.จ.ยะลา เข้าร่วมการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนยากจน (กลุ่มเสี่ยงในระบบการศึกษา)ภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลา ระยะปีที่ 2

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวล…

สช.จ.ยะลา ร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเครดิตแบงค์ภายใต้โครงการห้องเรียนอาชีพ ผ่านระบบออนไลน์ (Google meet)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นาย…

https://www.pourhauslakewood.com