Menu Close

หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์ สช. จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประชาสัมพันธ์ สช. จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 17/2564

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เ…

สช.จ.ยะลา ประชุม คณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เ…

สช.จ.ยะลา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศติดตามโครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ส…

สช.สตูล ลงพื้นที่โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ เพื่อติดตามแผนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เ…

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล ประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานศึกษาพื้นที่ในจังหวัดสตูล

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 น…

สช.จ.ยะลา ลงตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนรัศมีอิสลามวิทยา อ.กรงปินัง จ.ยะลา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เว…

สช.จ.ยะลาได้ตรวจรับงานก่อสร้างสิ่งสร้างประกอบอาคารฯ งานงวดที่1 งานก่อสร้างรั้วสำนักงาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ และงวดที่ 4ก่อสร้างงานโรงจอดรถสำนักงานทั้งหมดแล้วเสร็จ

วันที่ 28 พฤษภา…

สช.จ.ยะลา ลงตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งของโรงเรียนอิสลาฮุดดีนวิทยา ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะะลา จ.ยะลา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เว…

https://www.pourhauslakewood.com