Menu Close

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย ระหว่างวันที่ 4 -5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ พระราม 6

สช.ขอประกาศรายชื่อผู้เข้า…

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รายชื่อนักเรียน นักศึกษาแ…

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริ…

https://www.pourhauslakewood.com