Menu Close

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 และรายละเอียดการแข่งขันระดับพื้นที่การศึกษา

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัด …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (5 หลักสูตร)

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจ…

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live

สช. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม…

ขอเชิญครูผู้สอนกลุ่มสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษา สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) หลักสูตร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Scratch โดยกำหนดจัดอบรม จำนวน 4 รุ่น (จำกัดรุ่นละ 125 คน) 4 ภูมิภาค

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริ…

ประชาสัมพันธ์การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ Active learning สำหรับสาระเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

                สถาบันส่ง…

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเอาตัวรอดในสถานการณ์วิกฤตและป้องกันภัยยาเสพติดในสถานศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2565 ณ ทวาราวดี รีสอร์ท อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

  คลิก รายชื่อประกาศ

ขอเชิญครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

                สำนักงานค…

ประชาสัมพันธ์ระบบการทดสอบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้

สช. ขอให้โรงเรียนประชาสัม…

https://www.pourhauslakewood.com