Menu Close

หมวดหมู่: กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง…

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ตำแหน่ง พนักงานด้านกฎหมาย และตำแหน่ง พนักงานจัดการงานทั่วไป สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาแล…

https://www.pourhauslakewood.com