Menu Close

ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาเข้าร่วมโครงการ “เทียนชนวน 2565″

          กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และศูนย์ยวพัฒน์มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จัดทำโครงการ “เทียนชนวน 2565” ที่ส่งเสริมให้นักเรียนรุ่นพี่มีจิตอาสาทำหน้าที่วิทยากรอาสาเสริมสร้างความรู้ หรือช่วยเหลือนักเรียนรุ่นน้องทำการบ้าน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการแก่เยาวชนรุ่นน้อง เป็นการส่งต่อแสงสว่างแห่งปัญญาให้แก่กัน เปรียบเสมือนเทียนชนวน ที่ส่งต่อแสงสว่างให้แก่เทียนเล่มอื่น

          จึงขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสามารถศึกษารายละเอียดโครงการและการรับสมัครได้ที่ Facebook Page : เทียนชนวน และกรอกรายละเอียดเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่นี่ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  พลเอก ศรุต นาควัชระ ผู้อำนวยการศูนย์ยวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ โทรศัพท์ 087-698-1777 หรือ LINE ID : SRUTE9

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก

https://www.pourhauslakewood.com