Menu Close

ผู้เขียน: ประกาย ศรีจันทึก

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

    &…

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา และจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 4

          ศูนย์ขับเคลื่อน…

เลขาธิการ กช. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม MOU โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโรงเรียนนอกระบบ เพื่อการสะสมหน่วยกิตเทียบโอนไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

    (8 มิ.…

https://www.pourhauslakewood.com