Menu Close

ผู้เขียน: ประกาย ศรีจันทึก

สช. จับมือ ทภ.1 และ สห.ทบ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเอาตัวรอดในสถานการณ์วิกฤต และป้องกันภัยยาเสพติดในสถานศึกษาเอกชน”

บ่ายวันนี้ (24 พฤศจิกายน …

ขอเชิญชวนรับชมสารคดีสั้นจากโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ และวิดีทัศน์พิธีมุทิตาจิตไหว้ครูของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า

          คณะกรรมาธิการกา…

สช. มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการพัฒนา ในหลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สช.จังหวัด และ ผอ.สช.จังหวัด

          (28 ตุลาคม 2565…

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา และจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 6

    &…

https://www.pourhauslakewood.com