Menu Close

ผู้เขียน: นางสาวขวัญข้าว แสนบ่อ

เลขาธิการ กช. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแนวทางแผนการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์บูรณาการวิชาอิสลามศึกษา (ป. 1 – ม. 6) ภายหลังการดำเนินโครงการส่งเสริมห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์บูรณาการวิชาอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวานนี้ (19 พ.ค. 2565…

สช. ร่วมกับ สสวท. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

วันนี้ (17 พฤษภาคม 2565) …

เลขาธิการ กช. ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี พร้อมชื่นชมนักเรียนภายหลังได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันหุ่นยนต์ (Robotics) ระดับโลก

เมื่อวานนี้ (11 พฤษภาคม 2…

เสมา 3 เปิดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ขับเคลื่อนความสามารถในแข่งขัน และเตรียมความพร้อมของนักเรียนในพื้นที่ฯ เข้าสู่โครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

วันนี้ (6 พฤษภาคม 2565) เ…

รองเลขาธิการ กช. เปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของสถานศึกษาเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งนำศาสตร์พระราชากับการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาสู่การปฏิบัติ

เมื่อวานนี้ (5 พฤษภาคม 25…

ครูเหน่งเปิดการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รร.เอกชนนอกระบบ กลุ่มโรงเรียนบริบาลเตรียมบุคลากรเพื่อดูแลผู้สูงอายุรับสังคมไทยที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุในอนาคต

เมื่อวานนี้ (28 เม.ย.65) …

https://www.pourhauslakewood.com