Menu Close

ผู้เขียน: กรรณิกา พันธ์คลอง

สช. จัดการอบรมออนไลน์หลักสูตร “การทำโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับครูด้วยโปรแกรมซิมูเลเตอร์ Tindercad และชุด Real Electronics Kits”

วันนี้ (4 สิงหาคม 2565) เ…

เสมา 3 นำนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเข้าพบนายกรัฐมนตรีหลังสร้างชื่อระดับโลกจากการแข่งขันประดิษฐ์ดาวเทียมจำลองขนาดจิ๋ว

(27 กรกฎาคม 2565) เวลา 09…

ศธ.ประกวดคลิปวิดีโอ “รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565

คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณ…

สสส. ชวนเยาวชน นวัตกร ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และภาคีนักคิด ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ในการประกวด Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022

สสส. ชวนเยาวชน นวัตกร ผู้…

https://www.pourhauslakewood.com