Menu Close

ผู้เขียน: นายอาหะมะ เปาะตองเซ็ง

ผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา สังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกรงปินัง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เ…

สช.จ.ยะลา ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบในจังหวัดเพื่อคัดเลือกกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบระดับจังหวัด

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เ…

สช.จ.ยะลา ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง โรงเรียนดารุลไอตัมวัลมาซากีน อำเภอยะหา

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เว…

สช.จ.ยะลา ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง โรงเรียนในอำเภอเบตงและอำเภอธารโต

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 คณ…

สช.จ.ยะลา ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งของโรงเรียนวารสารศาสน์ลำใหม่และโรงเรียนมานะศึกษา อำเภอเมืองยะลา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 คณ…

สช.จ.ยะลา ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตฯ ณ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมวิทยา และโรงเรียนอาสาศาสตร์วิทยา ตำบลยะหา อำเภอยะหา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 คณ…

https://www.pourhauslakewood.com