Menu Close

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน

– ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน
คลิกที่นี่

– เอกสารแนบ 1 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
คลิกที่นี่


– เอกสารแนบ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ฯ
คลิกที่นี่


ทั้งนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
https://opec.thaijobjob.com/


และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สช. เบอร์โทรศัพท์ 02-282-9576 หรือ 02-282-1000 ต่อ 120-123

https://www.pourhauslakewood.com