Menu Close

เสมา 3 นำนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเข้าพบนายกรัฐมนตรีหลังสร้างชื่อระดับโลกจากการแข่งขันประดิษฐ์ดาวเทียมจำลองขนาดจิ๋ว

(27 กรกฎาคม 2565) เวลา 09.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดโอกาสให้ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายประยูร หรั่งทรัพย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นำคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการประกวดแข่งขันประดิษฐ์ดาวเทียมจำลองขนาดจิ๋ว (CanSat Competition 2022) ที่เป็นรายการระดับโลก ได้รับรางวัล 2 ทีม คือ ทีม Descendere คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 และทีม Gravity ได้อันดับที่ 7 จากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 49 ทีม ทั่วโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวว่า ตนเชื่อว่าความสำเร็จในครั้งนี้ นอกจากความสามารถในการตกผลึกความรู้จากตำรา ในห้องเรียน หรือห้องปฏิบัติการ มาประยุกต์ ดัดแปลง สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นในโลกแล้ว การทำงานเป็นทีม ที่สมาชิกมาจากหลากหลายทักษะความเชี่ยวชาญก็มีส่วนสำคัญอย่างมาก เพื่อให้บรรลุภารกิจและเป้าหมายเดียวกันได้ โดยการประดิษฐ์ดาวเทียมจำลองขนาดจิ๋วนี้ ทราบว่าจะต้องอาศัยหลักการทำงานทาง Mechanic, Electronic และ Programming ที่ใช้หลัก Coding ชั้นสูงมาประยุกต์ใช้ด้วย ในขณะเดียวกัน ตนก็ขอยกเครดิตให้ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา ที่ช่วยผลักดันความสำเร็จดังกล่าว เพราะศิษย์จะดีได้ ก็ต้องมีครูดีด้วย ตลอดจนครอบครัวที่คอยส่งเสริม ให้กำลังใจอยู่เบื้องหลัง

ในส่วนของรัฐบาลนี้ ตนได้เตรียมแหล่งบ่มเพาะวิทยาการแห่งอนาคต ใน EEC ที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามทิศทางการพัฒนาของโลก ไว้รอลูกหลานของเรา รวมทั้งผลักดันให้มีการนำไปขยายผลในโรงเรียนทั่วประเทศ ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ต่อไปอีกด้วย เพื่อให้เป็นทั้งโอกาสงาน และโอกาสสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ เช่น สนับสนุนภาคเกษตรกรรมของไทยให้เป็น Smart Farmer หรือตอบสนองนโยบายเศรษฐกิจ BCG ที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

รางวัลแห่งเกียรติยศนี้ ย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์ศักยภาพของคนไทย ที่ทัดเทียมกับชาวโลก ซึ่งผมขอชื่นชมคณะนักเรียนกลุ่มนี้ โดยขอให้พัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง และขอให้เป็นแรงบันดาลใจแก่เพื่อนๆ นักเรียนไทยทั่วประเทศได้พัฒนาตนเองยิ่งๆ ขึ้นไปด้วย

กรรณิกา พันธ์คลอง เรียบเรียง

ภาพ : FB : ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha

https://www.pourhauslakewood.com