Menu Close

เดือน: มีนาคม 2021

สช.จ.ยะลา ลงตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ ณ โรงเรียนศรีกรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา

วันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะ…

สช.จ.ยะลา ลงตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง ณ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ อ.เบตง จ.ยะลา

วันที่ 30 มีนาคม 2564 คณะ…

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมในพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวล…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันทักษะคณิตคิดเร็วระดับประเทศชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2564 วันที่ 24 เมษายน 2564 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ ฮอลล์ ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เ…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนต้น การพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ด้วยจินตคณิต Unlocking child’s genius with abacus and mental arithmetic (Primary School)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เ…

https://www.pourhauslakewood.com