Menu Close

เดือน: ตุลาคม 2020

นายมาหามะรอซือลำ เจ๊ะมิ รอง ผอ.สช.จ.สตูล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.สตูล

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวล…

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T) ตามโครงการความร่วมมือการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน

คลิก >> เรียน ผู้รั…

https://www.pourhauslakewood.com