Menu Close

ขอเชิญชวนส่งคลิปเข้าร่วมประกวดในโครงการ “นวัตกรรมรักษ์โลก” ชิงเงินรางวัลกว่า 3 แสนบาท

          คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับ สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย และการท่าเรือแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมสร้างความดีส่วนรวมกับโครงการ “นวัตกรรมรักษ์โลก” ด้วยการจัดทำคลิปวีดีโอในหัวข้อ “บอกรักโลก…บ้านส่วนรวมของเรา” โดยมีเนื้อหาของคลิปเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งหมายถึงโลก…บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน ความยาวรวมของวีดีโอไม่เกิน 3 นาที โดยแบ่งประเภทการประกวด ประกอบด้วย

1. ประเภทคลิปภาษาไทย รุ่นอายุ 23 ปีขึ้นไป

2. ประเภทคลิปภาษาไทย รุ่นอายุน้อยกว่า 23 ปี

3. ประเภทคลิปภาษาอังกฤษสำหรับผู้มีอายุน้อยกว่า 23 ปี          

           ผู้สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.นวัตกรรมรักษ์โลก.com  หรือ โทร.092-714-7818 ทั้งนี้ คลิปที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ  โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2565

https://www.pourhauslakewood.com