Menu Close

โรงเรียนพระแม่มารีส่งมอบความสุข เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่

โรงเรียนพระแม่มารีส่งมอบความสุข เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่

โรงเรียนพระแม่มารีส่งมอบความสุข เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ โดยการแสดงร้องเพลงอวยพรเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ให้แก่บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึการเอกชน โดยมีนายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้การต้อนรับคณะซิสเตอร์ ครู และนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารี เมื่ อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

https://www.pourhauslakewood.com