Menu Close

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2563
ผ่านทางเว็บไซต์ www.preadmission.nkrafa com
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
เว็บไซต์ : www.nkrafa.rtaf.mi.th
เฟซบุ๊ก : โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
โทรศัพท์ : 0 2534 3624 – 7

โครงการช้างเผือก 2564 - YouTube
https://www.pourhauslakewood.com