Menu Close

เสมา3 ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวให้น้องๆ พร้อมมอบนโยบายแก่โรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดตาก

เสมา3 ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวให้น้องๆ พร้อมมอบนโยบายแก่โรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดตาก

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวให้น้องๆ พร้อมมอบนโยบายแก่โรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดตาก โดยมีนายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาฯ กช.) ร่วมมอบผ้าห่มและมอบนโยบาย เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่ระมาด

https://www.pourhauslakewood.com