Menu Close

เสมา3 ลงพื้นที่มอบนโยบายการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ จ.นครปฐม

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่มอบนโยบายการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยมี ดร.ประยูร หรั่งทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาเอกชน ร่วมลงพื้นที่มอบนโยบาย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)
https://www.pourhauslakewood.com