Menu Close

เสมา 3 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน​ ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

บ่ายวันนี้ (2 พ.ย. 63) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย​ นายกมล​ รอดคล้าย​ ที่​ปรึกษา​ รมช.ศธ.​ นาย​สมเกียรติ​ ตันดิลกตระกูล​ ผู้ช่วย​เลขานุการ​ รม​ว.ศธ. นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ​คณะ​ผู้​บริหาร​ระดับ​สูง​ของ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน​ตาม​นโยบาย​ของ​รัฐบาล​ ด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา โดยมี นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และข้าราชการ สช. ร่วมลงพื้นที่ติดตามฯ และมี นางสาวกิรณา โนนสินชัย​ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต​ นายเพิ่มเกียรติ เกษกุล​ ประธาน ปส.กช. จังหวัดภูเก็ต​ คณะผู้บริหาร คณะครู​ และผู้แทนนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ​ โดย​ รมช.ศธ.​ ได้รับ​​​ฟัง​การ​นำเสนอผลงานเด่นของนักเรียน​ ใน​หัวข้อ Education 4.0 to Student 4.0 to Nation 4.0 to Thailand 4.0 เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน และห้องสมุด​ ณ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. กล่าวว่า​ ใน​นาม​ของ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ รัฐบาล​ และ​ประเทศ​ ขอขอบคุณ​โรงเรียน​เอกชนที่มีการจัดการศึกษา​ได้​อย่าง​ดี​เยี่ยม​ และมี​ความ​หลากหลาย​ ขอ​ขอบ​คุณ​ ปส.กช. จ.​ภูเก็ต​ ที่​มี​การประสาน​การ​ทำงาน​ร่วม​กัน​ได้​เป็น​อย่าง​ดี​ พร้อม​กัน​นี้​ ขอชื่นชมโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา​ ใน​การ​จัด​การ​เรียน​การ​สอน​ ​สามารถ​รักษา​เอกลักษณ์​ความ​เป็น​ไทย​ ที่​แสดง​ออก​ถึง​กิริยามารยาท​ วัฒนธรรม​การ​แสดง​ความ​เคารพ​ต่อ​ผู้ใหญ่​ วิธีการ​ปฏิบัติ​ตัว​ต่อ​เพื่อน​ ความกล้า​แสดงออก​ใน​การ​นำเสนอ​ผลงานของ​เด็กนักเรียน​ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีความสะอาดร่มรื่น การ​ใช้​พื้นที่​ของ​โรงเรียน​ให้เกิดประโยชน์​ สร้างบรรยากาศให้น่าเรียน​ พร้อม​กัน​นี้โรงเรียน​ยังสามารถ​เติมเต็ม​และ​จัดการ​กับ​ความ​หลาก​หลาย​ใน​การ​ใช้​ภาษาอังกฤษ​ได้​อย่าง​เป็นธรรมชาติ​ สามารถ​เป็น​แบบ​อย่าง​ที่ดี​ให้​แก่เพื่อน​ๆ​ โรง​เรียน​เอกชน​

จากนั้น นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. ได้เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เพื่อมอบนโยบาย รับฟังปัญหา อุปสรรค และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมี นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน​ ผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน (ปส.กช.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา สตูล ภูเก็ต ระนอง) เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. กล่าวว่า​ จากการเปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็น สะท้อนปัญหาสู่การพัฒนาและสร้างค่านิยมเชิงบวก​ จากผู้บริหาร ครู นักเรียนและ​ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเอกชนในทั่วทุกภูมิภาค​ จึงได้กำหนดนโยบายสำคัญเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเอกชน ทั้ง​ในด้านการบริหารจัดการเรียนการสอน​ ด้านครู ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการบริหารจัดการของโรงเรียน ความสะอาด สุขอนามัย และความปลอดภัย​ ด้านการติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องเรียน​ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเอกชน​ที่ได้ร่วมผลักดันเพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ปลดล็อก จากการรับฟังความคิดเห็นและความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาเอกชนจากผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเอกชนในทั่วทุกภูมิภาค จะส่งผลให้โรงเรียนเอกชนมีความเข้มแข็ง และเป็นกำลังสำคัญร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการ จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และขอบคุณ​คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนทุกท่านที่มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นในวันนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

ศิริญญา เหมวัชรสุวรรณ : ภาพ/ข่าว
ประชาสัมพันธ์ สช.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

https://www.pourhauslakewood.com