Menu Close

เลขาธิการ กช. มอบประกาศเกียรติคุณ รร.จินตคณิต ดร.เมี่ยง หลังรับมอบหลักสูตรจินตคณิต

วันนี้ (2 มิถุนายน ๒๕๖๔ ) เวลา 09.00 น. ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ บริษัท โฟกัส คิดส์ จำกัด โดยมี นางสาวจิตรา พีชะพัฒน์ ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนจินตคณิต ดร.เมี่ยง เป็นผู้แทนรับมอบ ณ.ห้องทำงาน ของ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สช  

ดร. อรรถพล ตรึกตรอง กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ นางสาวจิตรา พีชะพัฒน์ ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนจินตคณิต ดร.เมี่ยง ผู้แทนบริษัท โฟกัส คิดส์ จำกัด ที่ได้มอบหลักสูตรจินตคณิต จำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  เพื่อใช้เป็นหลักสูตรต้นแบบ ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนอกระบบในสังกัด สช. คาดหวังว่าหลักสูตรนี้จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเอกชนนอกระบบและผู้เรียนต่อไป

นางสาวเมธาวี วงค์สุโท : ข่าว / ภาพ

กรรณิกา พันธ์คลอง : บรรณาธิการข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

วันที่ 2 มิถุนายน 2564

https://www.pourhauslakewood.com