Menu Close

เลขาธิการ กช. ชื่นชมนักเรียนอัสสัมชัญลำปาง โรงเรียนเอกชนสังกัด สช. หลังคว้าแชมป์โลกหุ่นยนต์ในการแข่งขัน World Robot Olympiad 2022 จากเยอรมนี

 (21 พฤศจิกายน 2565) นายมณฑลภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) กล่าวถึง ผลการแข่งขัน World Robot Olympiad 2022 ณ เมืองดอร์ทมุน ประเทศเยอรมนีว่า ต้องขอแสดงความยินดีพร้อมทั้งขอชื่นชมนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางที่ได้คว้าแชมป์โลกในการแข่งขัน World Robot Olympiad 2022 ณ เมืองดอร์ทมุน ประเทศเยอรมนี พร้อมขอบคุณ ภราดา ดร.เศกสรร สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง และครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง พร้อมด้วยสมาคมผู้ปกครองที่ได้ร่วมกันสนับสนุน และจัดการเรียนการสอนทำให้นักเรียนที่ได้รับรางวัล และนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมได้มีความรู้ความสามารถ และศักยภาพจนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย

โดยทีม ThaiHerbGood จากโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางคว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 แชมป์โลกหุ่นยนต์ ประเภท ROBOMISSION รุ่น Senior จากทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 71 ทีมจากทั่วโลก ซึ่งสมาชิกในทีมได้แก่ นายปพนรัตน์ ฟูใจ นักเรียนชั้น ม.6/4 และ นายเขมินท์ พินิตเกียรติสกุล นักเรียนชั้น ม.5/3 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ซึ่งทั้งสองกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ได้เริ่มต้นเรียนวิชาหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นวิชาที่โรงเรียนจัดให้นักเรียนทุกคนได้เรียน โดยทั้งสองได้เริ่มเรียนรู้และฝึกฝนทักษะหุ่นยนต์ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา โดยมี มาสเตอร์อรรถพล ชื่นกุล เป็นครูผู้ฝึกสอน และเพิ่มพูนทักษะหุ่นยนต์ให้กับนักเรียนทั้งสองคนมากว่า 7 ปี ในการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้

นอกจากนี้ ยังมีทีมนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ลำดับที่ 10 จาก 71 ทีมทั่วโลก ในการแข่งขันรุ่น Senior ได้แก่ นายปัณณ์ กิตินา นักเรียนชั้น ม.4/3 นายปฤณศกรณ์ ฐิติวรสกุล นักเรียนขั้น ม.6/4 และ นายศุภวิชญ์ อินนันชัย นักเรียนขั้น ม.6/2

ส่วนทีมระดับประถมศึกษาจำนวน 2 ทีม คือ ทีม Return ได้ลำดับ 15 ของโลก ได้แก่ เด็กชายณัฐภวันย์ อัชแมนมิตร นักเรียนชั้น ม.1/1 เด็กชายยุทธ์ธนพัส โกศลศาสตร์ นักเรียนชั้น ป.5/1 เด็กชายชยกร เลิศธนธร นักเรียนชั้น ม.1/2 และ ทีม MAN _VS _BEE ได้ลำดับที่ 40 ได้แก่ เด็กหญิงกัญญาภัค เดชประทุม นักเรียนชั้น ป5/1 เด็กหญิงณชานิชชาภรณ์ สุขเสน นักเรียนชั้น ป.5/1

กรรณิกา พันธ์คลอง : เรียบเรียง

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

https://www.pourhauslakewood.com