Menu Close

เด็กเอกชนเจ๋ง! คว้ารางวัลชนะเลิศแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับโลก

เด็กเอกชนเจ๋ง! คว้ารางวัลชนะเลิศแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับโลก

เมื่อเร็วๆนี้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จากโรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย โดยการคว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับโลก ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 22 “The Po Leung Kuk 22nd Primary Mathmetics World Contest 2019 (PMWC’ 2019)” ระหว่างวันที่ 15 – 19 กรกฎาคม 2562 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนสุธีธรได้จัดส่งทีมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ของโรงเรียน จำนวน 4 คน เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว ในชื่อทีม “NAKHONPATHOM” จากประเทศไทย ซึ่งทางโรงเรียนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน ดังนี้

- ประเภททีม ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ได้รับเหรียญทอง จำนวน 4 เหรียญ และถ้วยรางวัล Champion ประเภททีม)

- ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง) จำนวน 1 เหรียญ และรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 (เหรียญเงิน) จำนวน 2 เหรียญ

- ประเภทกลุ่มบุคคล ได้รับรางวัลชมเชย (ได้รับเหรียญรางวัลชมเชย จำนวน 4 เหรียญ และถ้วยรางวัล Merit)

สำหรับการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับโลก ระดับชั้นประถมศึกษา ครั้งที่ 22 “The Po Leung Kuk 22nd Primary Mathmetics World Contest 2019 (PMWC’ 2019)” จัดขึ้นโดย องค์กรการศึกษา Po Leung Kuk (โปวเหลียงก๊ก) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีทีมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 36 ทีม จาก 14 ประเทศ คือ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เวียดนาม ไต้หวัน อัฟริกาใต้ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สหรัฐมเมริกา ออสเตรเลีย มาเลเซีย บัลกาเรีย มองโกเลีย และประเทศไทย รวมจำนวนนักเรียนที่เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 144 คน

ผู้สังเกตการณ์

https://www.pourhauslakewood.com