Menu Close

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ สช.สตูล ประชุมโครงการ “ผู้ว่าสวมหมวกให้น้อง”

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววนมาลิน โคกยะสุพรม หัวหน้ากลุ่มอำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมโครงการ “ผู้ว่าสวมหมวกให้น้อง” ณ ห้องประชุม 2 โต๊ะหยงกง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสตูล ซึ่งตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล ได้ดำเนินงานโครงการ “ผู้ว่าสวมหมวกให้น้อง” ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลในการรับบริจาคหมวกนิรภัยจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน เพื่อนำไปมอบให้แก่นักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ ไม่มีหมวกนิรภัย และเป็นการป้องกันและลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนนต่อไป

https://www.pourhauslakewood.com