Menu Close

สช. เปิดโครงการสอบสัมภาษณ์รับนักเรียนศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่งพร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียนในรอบแรก

สช. เปิดโครงการสอบสัมภาษณ์รับนักเรียนศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่งพร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียนในรอบแรก

ดร.เมชวิน พุ่มมาลี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิดโครงการสอบสัมภาษณ์รับนักเรียนศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่งพร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียนในรอบแรก เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

https://www.pourhauslakewood.com