Menu Close

สช.สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.สตูล มอบหมายให้นายเสดอาหมาด ศรียาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 1 โต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายทศพล สวัสดิสุข ปลัดจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุม

https://www.pourhauslakewood.com