Menu Close

สช.สตูล ลงพื้นที่โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ เพื่อติดตามแผนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี  รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ผอ​.รพ.สต.บ้านกุบังปะโหลด และอสม.ในพื้นที่ลงพื้นที่โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ  ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน  จังหวัดสตูล เพื่อติดตามแผนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์    การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในช่วงระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ทั้งนี้ได้มีการกำชับถึงความปลอดภัยของนักเรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรการลดความเสี่ยงกับการติดเชื้อโควิด-19

https://www.pourhauslakewood.com