Menu Close

สช.สตูล ร่วมให้การต้อนรับ นายวัลลภ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 6

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.สตูล มอบหมายให้ นางวรรณา บินอาสัน รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมให้การต้อนรับ นายวัลลภ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 6 ได้แก่ จังหวัดจังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล  ณ ห้องประชุม กศน.จ.สตูล เพื่อรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

https://www.pourhauslakewood.com