Menu Close

สช.สตูล มอบสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษา

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มอบหมายให้นายเสดอาหมาด ศรียาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่มอบสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮ) พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮ์ศักราช 1437 สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ณ ตาดีกาควนไสน อำเภอละงู และ อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล สำหรับสื่อการเรียนการสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามตอนต้น (อิบติดาอียะฮ) พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮ์ศักราช 1437 นั้นได้รับการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

https://www.pourhauslakewood.com