Menu Close

สช.สตูลให้การต้อนรับ นายฟะฮ์รี ซูไลมัน กงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา

     วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ตัวแทนจากจากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมให้การต้อนรับ นายฟะฮ์รี ซูไลมัน กงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา และคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมพบปะพูดคุย และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วไปด้านเศรษฐกิจ  ด้านการศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม การค้า-การลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่างสาธารณรัฐอินโดนีเซียกับจังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายชาติชาย ไชยพิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ และเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3 วัฒนโกเมร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล

https://www.pourhauslakewood.com