Menu Close

สช.สตูลประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I-NET ระดับศูนย์สอบ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.สตูล เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I-NET ระดับศูนย์สอบ ณ ห้องประชุมโรงเรียนมุสลิมศึกษา อ. เมืองสตูล จ. สตูล เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินการจัดสอบและแนวทางในการจัดประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบร่วมกับตัวแทนศูนย์สอบ ตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานระดับศูนย์สอบ ตัวแทนโรงเรียนและตาดีกา และตัวแทนสนามสอบ 9 สนามสอบ ดังนี้ 1.โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ 2.โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ 3.โรงเรียนดารุลอูลูม 4.โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา 5.โรงเรียนมุสลิมศึกษา 6.โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ 7.โรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา 8.อนุบาลท่าแพพัฒนา และ 9.ตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ ทั้งนี้การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I-NET จะดำเนินการทดสอบในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

https://www.pourhauslakewood.com