Menu Close

สช.ร่วม “งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563” ณ กระทรวงศึกษาธิการ

สช.ร่วม “งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563” ณ กระทรวงศึกษาธิการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563” ณ กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้แนวคิด “Wonderful Kids สุดยอดเด็กไทย” เพื่อมุ่งเน้นและเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนเป็นคนเก่ง คนดี สามัคคี รู้จักหน้าที่ของตนเอง ดังคำขวัญของนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจน ข้าราชการ บุคลากร ครู นักเรียน และผู้มีเกียรติของกระทรวงศึกษาธิการร่วมให้การต้อนรับ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร ซึ่งบรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เด็กๆ ได้ร่วมสนุกกับบูธกิจกรรม เกม ของแจก ของรางวัล ของขวัญวันเด็กรวมกว่า 100,000 ชิ้น จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกว่า 100 บูธ และร่วมสนุกไปกับกิจกรรมการแสดงบนเวที ทั้ง 3 โซน ฟรีตลอดทั้งวัน

นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการ กช. กล่าวถึงงาน “วันเด็กแห่งชาติ 2563” กระทรวงศึกษาธิการว่า ได้นำทีมผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร สช. ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้ร่วมกับโรงเรียนอยู่เย็นวิทยา ออกบูธจัดกิจกรรม เล่นเกม ตอบปัญหา ชิงรางวัล ให้แก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ (บูธ C15-C16) และ บูธแจกอาหารบริเวณประตูข้างกระทรวงศึกษาธิการฝั่งริมคลองผดุงกรุงเกษม ได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง และเด็กๆ ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก

สำหรับงาน “วันเด็กแห่งชาติ 2563” กระทรวงศึกษาธิการ แบ่งรูปแบบการจัดงานออกเป็น 3 โซนหลัก ในธีม “Fun Thinking & Doing” สนุกคิด สนุกทำ คือ โซนที่ 1 Citizen Kids : พลเมืองเด็กดี เป็นโซนกิจกรรมที่แสดงถึงความเฉลียวฉลาดของเด็กไทยยุคใหม่ ที่มีความรัก ความสามัคคี และรู้จักหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคมได้อย่างถูกต้อง ประกอบด้วยกิจกรรมเวทีกลาง กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี (ปณิธานพลังเด็กไทย) บูธเกมเด็กไทยรู้หน้าที่ (เกมบันไดงู) สวนมหาสนุก บ้านลม สไลเดอร์ และการแจกของรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ โซนที่ 2 Digital Kids : เด็กยุคดิจิทัล เป็นโซนกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความทันสมัย การรู้จักใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อให้ดาเนินชีวิตประจาวันได้อย่างมีความสุข ประกอบด้วย กิจกรรมบนเวที Digital Kids กิจกรรมสนุกกับ MOE Coding เพลิดเพลินในโลก Digital กับขบวนรถดูดาว กศน. การแจกของรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ และ โซนที่ 3 Environmental Kids : เด็กรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นโซนกิจกรรมที่ให้เด็กและเยาวชน เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ร่วมทำกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม เพื่อดูแลโลกของเราให้น่าอยู่ ประกอบด้วย กิจกรรมบนเวที กิจกรรม “เก็บ แยก แลกยิ้ม” ปณิธานเด็กไทยรักษ์โลก การแจกของรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ

https://www.pourhauslakewood.com