Menu Close

สช.ร่วมพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรการแข่งขันด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2562

สช.ร่วมพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรการแข่งขันด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรการแข่งขันด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายประยูร หรั่งทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบโล่และเกียรติบัตรแก่เยาวชนที่คว้ารางวัลจากการแข่งขัน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

https://www.pourhauslakewood.com