Menu Close

สช. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563

เช้าวันนี้  (12 ต.ค.63) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563  โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ และนายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 89 รูป ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

https://www.pourhauslakewood.com