Menu Close

สช. ร่วมงานมอบโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นพร้อมด้วยเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

สช. ร่วมงานมอบโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นพร้อมด้วยเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) นำทัพเด็กและเยาวชนดีเด่น พร้อมด้วยเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ จำนวน 946 คน เข้าเยี่ยม คารวะ รับโล่รางวัล และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีนายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

รมว.ศธ. กล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ กระตุ้นเด็กและเยาวชนได้กระทำความดีในด้านต่างๆเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนในอนาคต และตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตัวเอง ตลอดจนปลูกฝังให้มีส่วนร่วมในสังคม มีความสามัคคีเป็นกำลังสำคัญของชาติ ตามคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2563 ที่ว่า”เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมือง”

https://www.pourhauslakewood.com