Menu Close

สช.จ.ยะลา ร่วมแสดงความยินดีกับนายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสตูล

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา และบุคลากรในสังกัด ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา อำเภอสงขลา จังหวัดสงขลา

https://www.pourhauslakewood.com