Menu Close

สช.จ.ยะลา ร่วมแสดงความยินดีกับนายอิสมาอีล ลือแบลูวง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอธารโต

วันที่ 14 มกราคม 2564 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา และบุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับนายอิสมาอีล ลือแบลูวง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอธารโต ณ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com