Menu Close

สช.จ.ยะลา จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด เพื่อหารือและแจ้งข้อราชการที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ได้รับเกียรติจากนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มาพบปะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ที่เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดยะลาและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการประเมินและคัดเลือกโรเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้ฯรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 ระดับจังหวัดยะลา จำนวน 6 รางวัล มอบเกียรติบัตรให้แกโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0 – NET) ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 รางวัล และมอบเกียรติบัตรผู้ที่สนับสนุนการดำเนินงานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารการศึกษาให้มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชี่ยวชาญจำนวน 16 ราย การจัดประชุมผู้บริหารฯในครั้งนี้เพื่อหารือและแจ้งข้อราชการที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมกังสดาล โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลช อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

https://www.pourhauslakewood.com