Menu Close

สช.จ.ยะลา จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562

สช.จ.ยะลา จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562

วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.40น. ศูนย์สอบสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหาและอำเภอกาบัง จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายนาวี สะแปะอิง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหาและนายซูลกิพลี กาแบ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกาบัง เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมครั้งนี้เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติและแนวทางตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)กำหนด มีคณะกรรมการระดับสนามสอบในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหาและอำเภอกาบัง เข้าร่วมประชุมจำนวน 160

คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com