Menu Close

สช.จ.ปัตตานี ตรวจพิจารณาการอนุญาตให้ใช้อาคารเรียน โรงเรียนอิสลามพัฒนา อ.มายอ จ.ปัตตานี

สช.จ.ปัตตานี ตรวจพิจารณาการอนุญาตให้ใช้อาคารเรียน โรงเรียนอิสลามพัฒนา อ.มายอ จ.ปัตตานี

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ดร.สุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการตามคำสั่ง จ.ปัตตานี. ได้ลงตรวจพิจารณาการอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนอิสลามพัฒนา ซึ่งทางโรงเรียนได้ให้การตอนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ณ โรงเรียนอิสลามพัฒนา อ.มายอ จ.ปัตตานี

https://www.pourhauslakewood.com