Menu Close

สช. จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ปี 2563

สช. จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ปี 2563

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาศวาระดิถีขึ้นปีใหม่ปี 2563 โดยมีนายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

https://www.pourhauslakewood.com