Menu Close

รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ของโรงเรียนเอกชนในระบบ

สช.ขอให้ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบรายงานผลตามแบบสำรวจความคิดเห็น ข้อเสนอเชิงนโยบายเร่งด่วนว่าด้วยการบริหารการจัดการศึกษาเอกชน ในช่วงสถานการณ์โควิดของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

ดาวโหลดหนังสือที่นี่

ลิ้งแบบสำรวจ

คิวอาร์โค้ดแบบสำรวจ

 

https://www.pourhauslakewood.com