Menu Close

รอง ผอ.สช.จ.สตูลเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายมาหะมะรอซือลำ เจ๊ะมิ รองผู้อำนวยการการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของส่วนราชการ หน่วยงานและอำเภอเป็นประจำทุกเดือน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

https://www.pourhauslakewood.com