Menu Close

รองเลขาธิการ กช. เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงาน “วันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2564”

(31 ตุลาคม 2563) นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานฯ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงาน “วันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2564” โดยมี นายมาโนช จุลสุคนธ์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ข้าราชการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และประธาน ปส.กช. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมสกลแกนด์พาเลช อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร นายธฤติ กล่าวภายหลังการประชุมว่า การจัดงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2564 ได้กำหนดจัดขึ้นทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต วันที่ 30 – 31 มกราคม 2564 ภาคเหนือกำหนดให้จัดที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2564 ภาคตะวันออกกำหนดให้จัดที่ จังหวัดชลบุรี วันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2564 ภาคกลางกำหนดให้จัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2564 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือกำหนดให้จัดที่ จังหวัดสกลนคร วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจะจัดที่ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร และภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแข่งขันทักษะทางวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน การจัดนิทรรศการของโรงเรียนเอกชน การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชน เป็นต้น

กรรณิกา พันธ์คลอง : ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

คณะทำงานรองเลขาธิการ กช.

https://www.pourhauslakewood.com