Menu Close

รองเลขาธิการ กช. เข้าร่วมการตรวจประเมินอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา

(9 พฤศจิกายน 2563) นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เข้าร่วมการตรวจประเมินอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.) ร่วมกับโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ตกลงความร่วมมือใน “โครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา” โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาอาคารให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นอาคารต้นแบบ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งยังเป็นการเชื่อมต่อการทำงานร่วมกันในการสร้างทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีในด้านการบริหารจัดการพลังงานในสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

https://www.pourhauslakewood.com