Menu Close

ยืนยันการขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยืนยันการขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ แจ้งเพื่อทราบและยืนยันภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

https://www.pourhauslakewood.com