Menu Close

มูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท์) มอบทุน “2022 Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program (TEA)” สำหรับครู-อาจารย์ระดับมัธยมจำนวน 5 ทุน

มูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท์) มอบทุน “2022 Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program (TEA)” สำหรับครู-อาจารย์ระดับมัธยมจำนวน 5 ทุน เพื่อเข้าอบรมระยะสั้นที่ประเทศอเมริกา โดยจะได้อบรมในด้านการสอน การพัฒนาหลักสูตร การวางแผนการสอน รวมถึงฝึกใช้เทคโนโลยีในการสอน สำหรับครู-อาจารย์ท่านใดที่ต้องฝึกภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ก็จะมีคอร์ส intensive ให้ด้วยค่ะ  นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมจะได้มีโอกาสในการฝึกสอนที่โรงเรียนมัธยมในอเมริกา 40 ชั่วโมงเช่นกัน

โปรแกรมอบรมนี้มีระยะเวลา 6 สัปดาห์ โดยจะจัดขึ้นในเดือนกันยายน – ตุลาคม 2022

คุณสมบัติ

  • สัญชาติไทย
  • อายุไม่เกิน 50 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
  • จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในไทย ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • เป็นครู-อาจารย์ที่สอนในกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา  หรืออาจารย์พิเศษ (Special Education Teacher) ในกลุ่มสาระดังกล่าว โดยต้องสอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (นักเรียนอายุ 12 – 18 ปี)
  • ประสบการณ์การสอน 5 ปีขึ้นไป
  • ต้องกลับมาสอนต่ออย่างน้อย 5 ปีหลังจากเข้ารับการอบรมแล้ว
  • ได้รับการอนุมัติจากโรงเรียนให้เข้าร่วมโปรแกรมอบรมได้

วิธีการสมัคร

สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์: คลิก  (สามารถศึกษาวิธีการสมัครได้ที่ลิงก์นี้: คลิก)

ปิดรับสมัคร

31 มีนาคม 2021 เวลา 14.00 น. (ตามเวลาไทย)

ติดต่อสอบถาม

Saithip Wotong

Tel: 02-285-0581/2 ext. 107 

Email: tusef@fulbrightthai.org 

https://www.pourhauslakewood.com