Menu Close

พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสตูล ซึ่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ กำหนดจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2563 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

126851878_1133843710365814_5819572373193840348_o
126278348_1133843743699144_8433973692745322608_o
https://www.pourhauslakewood.com