Menu Close

ผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ จัดการประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562

ผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ จัดการประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562

วันที่ 8 มกราคม 25623 เวลา 09.30 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ ณ โรงเรียนสตรีศึกษา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยมี ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานเปิดการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562 ผอ.สช.จ.สงขลา ได้ขยายผลแนวทางในการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการและแนวทางการปฏิบัติของ ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการ กช. ให้แก่ผู้ร่วมเข้าประชุมด้วย

https://www.pourhauslakewood.com